Chi nhánh

Daerim (Hỗ trợ khách Trung Quốc)

 • 02-831-0188

 • Seoul, Yeongdeungpo-gu, Dorim-ro 38gil1, 1st floor

 • Xuống ga Daerim (đường tàu số 2 hoặc số 7) → Cửa ra số 12 → Rẽ vào ngõ bên trái và đi bộ 15m (tầm 1 phút) → Cửa hàng nằm bên tay trái
 • 654, N51, 5618, 6411, 6511, Yeongdeungpo 04

Chi nhánh Ansan (Hỗ trợ khách đa quốc gia)

 • 031-492-0882

 • Gyeonggi-do, Ansan-si, Danwon-gu, Wongok-dong 787 -9, 1st floor

 • Xuống ga Ansan (đường tàu số 4) → Cửa ra số 1 → Đi bộ thông qua đường hầm ga Ansan → Cửa ra số 2 → Hãy rẽ phải và đi bộ 30m (khoảng 1 phút). → Cửa hàng nằm bên tay trái
 • 5, 11, 20, 20-1, 21, 22, 23, 30, 30-2, 34, 52, 55, 61, 62, 66, 76, 98, 99, 101, 123, 123-1, 125, 350, 501A, 511, 511A, 511B
  300, 320, 707, 909, 700, 700-1, 8467
  7000, 7000A, 7002

Chăm sóc khách hàng

Hàn Quốc

 • 070-7732-8342
  trong tuần
  AM 9:00 ~ PM 6:00

Trung Quốc

 • 02-831-0188
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Việt Nam

 • 070-4421-4287
  010-8367-7019
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Philippines

 • 070-4421-4286
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Thái Lan

 • 070-4421-4290
  070-4174-5627
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Uzbekistan

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Nga

 • 070-4244-5424
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Kazakhstan

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Kyrgyzstan

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Tajikistan

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Indonesia

 • 070-4421-4284
  trong tuần
  AM 9:00 ~ PM 6:00

Nepal

 • 070-7728-5618
  010-6777-7466
  mỗi ngày
  AM 9:00 ~ PM 9:00

Mông Cổ

 • 070-7728-5616
  trong tuần
  AM 9:00 ~ PM 6:00

Bangladesh

 • 070-7732-6466
  010-7653-7261
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Sri Lanka

 • 070-7732-8345
  010-8356-2597
  mỗi ngày
  AM 10:00 ~ PM 10:00