สาขา

สาขา แทริม(ให้บริการธรุกรรมทางการเงินไปยังประจีน)

 • 02-831-0188

 • 서울역 영등포구 도림로 38길 1 1층

 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สาย 2,7 สถานีรถไฟแทริม (กูรูกูจอง) → ทางออกประตู 12 → ซอยทางด้านซ้ายมือ 15 เมตร (เดินเท้า 1 นาที) → ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ
 • 654, N51, 5618, 6411, 6511, 영등포 04

สาขา อันซาน(ให้บริการธรุกรรมทางการเงินทุกประเทศ)

 • 031-492-0882
 • 경기도 안산시 단원구 원곡동 787-9 1층

 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอันซันสาย 4 → ทางออกประตู 1 → ผ่านทางเท้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอันซาน → ทางออกประตู 2 → ซอยขวา 15 เมตร (เดิน 1 นาที) → ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ
 • 5, 11, 20, 20-1, 21, 22, 23, 30, 30-2, 34, 52, 55, 61, 62, 66, 76, 98, 99, 101, 123, 123-1, 125, 350, 501A, 511, 511A, 511B
  300, 320, 707, 909, 700, 700-1, 8467
  7000, 7000A, 7002

บริการคุณลูกค้า

เกาหลี

 • 070-7732-8342
  วันธรรมดา
  AM 9:00 ~ PM 6:00

จีน

 • 02-831-0188
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

เวียดนาม

 • 070-4421-4287
  010-8367-7019
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

ฟิลิปปินส์

 • 070-4421-4286
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

ไทย

 • 070-4421-4290
  070-4174-5627
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

อุซเบกิสถาน

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

รัสเซีย

 • 070-4244-5424
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

คาซัคสถาน

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

คีร์กีซสถาน

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

ทาจิกิสถาน

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

อินโดนีเซีย

 • 070-4421-4284
  วันธรรมดา
  AM 9:00 ~ PM 6:00

เนปาล

 • 070-7728-5618
  010-6777-7466
  ทุกวัน
  AM 9:00 ~ PM 9:00

มองโกเลีย

 • 070-7728-5616
  วันธรรมดา
  AM 9:00 ~ PM 6:00

บังกลาเทศ

 • 070-7732-6466
  010-7653-7261
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00

ศรีลังกา

 • 070-7732-8345
  010-8356-2597
  ทุกวัน
  AM 10:00 ~ PM 10:00