салбар

Daerim салбар(Харилцагчийн төв (Хятад))

 • 02-831-0188

 • 서울역 영등포구 도림로 38길1, 1층
 • Daerim ёг (2 эсвэл 7 дугаар шугам) → 12 дугаар гарцаар гараад → Зүүн талын гудамжаар 15m алхахад → Зүүн гар талд байрлана
 • 654, N51, 5618, 6411, 6511, 영등포 04

Ansan салбар(Харилцагчийн төв)

 • 031-492-0882

 • 경기도 안산시 단원구 다문화1길 1, 1층
 • Ansan ёг дээр буугаад (4 дүгээр шугам) → 1 дугаар гарцаар гараад → Газар доорхи гарцаар гарахаар урд талд байрлана → 2 дугаар гарцаар гараад →  Зүүн гар талд байрлана

 • 5, 11, 20, 20-1, 21, 22, 23, 30, 30-2, 34, 52, 55, 61, 62, 66, 76, 98, 99, 101, 123, 123-1, 125, 350, 501A, 511, 511A, 511B
  300, 320, 707, 909, 700, 700-1, 8467
  7000, 7000A, 7002

Харилцагчийн төв

Солонгос

 • 070-7732-8342
  Ажлын өдрүүдэд
  AM 9:00 ~ PM 6:00

Хатад

 • 02-831-0188
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Вьетнам

 • 070-4421-4287
  010-8367-7019
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Филиппин

 • 070-4421-4286
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Тайланд

 • 070-4421-4290
  070-4174-5627
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Узбекистан

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Орос

 • 070-4244-5424
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Казахстан

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Киргиз

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Тажикистан

 • 070-4244-5421
  010-2571-8213
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Индонез

 • 070-4421-4284
  Ажлын өдрүүдэд
  AM 9:00 ~ PM 6:00

Балба

 • 070-7728-5618
  010-6777-7466
  Өдөр бүр
  AM 9:00 ~ PM 9:00

Монгол

 • 070-7728-5616
  Ажлын өдрүүдэд
  AM 9:00 ~ PM 6:00

Бангладеш

 • 070-7732-6466
  010-7653-7261
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00

Шри Ланка

 • 070-7732-8345
  010-8356-2597
  Өдөр бүр
  AM 10:00 ~ PM 10:00